آموزش استراتژی پراپ

آموزش استراتژی پراپ مخصوص تریدر های نیمه حرفه ای تا حرفه ای می باشد که نیازمند یادگیری استراتژی خاص برای پاس کردن و مدیریت حساب پراپ فیرم دارند.

با یادگیری این استراتژی ها تریدها قادر به معامله در همه ی حساب های پراپ و شخصی خواهند بود